FAQs Complain Problems

७७/७८

पञ्चपुरी नगरपालिकामा सेवा करारको लागी इकाइ संयोजक, तथ्याङ्क संकलक,तथ्याङ्क प्रविष्ट कर्ता,अनमी,नापी हेल्पर तथा कार्यालय सहयोगिको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।,

अनमी पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

लगत प्रविष्ट कर्ता पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

संयोजक पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ताको सूचना।

दस्तावेज: 

स्थानिय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम