FAQs Complain Problems

स्वतःप्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बित्तिय विवरण चैत्र महिना। ८०/८१ 04/26/2024 - 14:50 PDF icon CamScanner 04-26-2024 14.26.pdf
२०८० माघ १ गते देखि चैत्र मसान्तसम्म को स्वत प्रकासन । ८०/८१ 04/26/2024 - 14:45 PDF icon CamScanner 04-26-2024 14.30.pdf
बित्तिय विवरण । ८०/८१ 03/25/2024 - 12:07 PDF icon CamScanner 03-21-2024 10.36.pdf
स्वत प्रकाशन ०८० माघ १५ ८०/८१ 01/29/2024 - 13:22 PDF icon स्वत प्रकाशन ०८० माघ १५.pdf
स्वत प्रकाशन २०८० कार्तिक ८०/८१ 01/11/2024 - 11:33 PDF icon स्वत प्रकाशन २०८० कार्तिक.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण (2079 साल माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म) ७९/८० 04/28/2023 - 13:14 PDF icon final published.pdf
नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारिहरुको नामावलि ७९/८० 02/06/2023 - 13:16
नगर प्रोफाईल ७९/८० 02/06/2023 - 13:05 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको प्रोफाइल.pdf