FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट किताब २०७९/०८०

७९/८० 12/26/2022 - 12:08 PDF icon Panchapuri Budjet Book-2079 (1).pdf

पञ्चपुरी नगरपालिकाको बजेट निती तथा कार्यक्रम २०७९/०८०

७८-७९ 06/24/2022 - 18:48 PDF icon निति तथा कार्यक्रम pdf.pdf, PDF icon बजेट pdf.pdf

पञ्चपुरी नगरपालिकाको बजेट निती तथा कार्यक्रम २०७८/०७९

७८-७९ 01/17/2022 - 15:56 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon बजेट.pdf

स्थानिय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम

७७/७८ 01/28/2021 - 10:55 PDF icon बजेट २०७७.०७८ स्थानिय पूर्वाधार बिकास.pdf

प्रदेश सरकारकाे पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत याेजनाहरुकाे विवरण ।

७७/७८ 01/21/2021 - 15:16

पञ्चपुरी नगरपालिकाको बजेट निती तथा कार्यक्रम २०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 22:14 PDF icon निति तथा कार्यक्रम, PDF icon बजेट भाषण

बजेट निती तथा कार्यक्रम

७५/७६ 10/02/2018 - 14:50 PDF icon बजेट निती तथा कार्यक्रम

पञ्चपुरी नगरपालिकाको शर्शत अनुदान बजेट

७५/७६ 10/02/2018 - 14:49 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको शर्शत अनुदान बजेट

पञ्चपुरी नगरपालिकाको विनियोजन एेन

७५/७६ 10/02/2018 - 14:48 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको विनियोजन एेन

पञ्चपुरी नगरपालिकाको आर्थिक एेन

७५/७६ 10/02/2018 - 14:47 PDF icon पञ्चपुरी नगरपालिकाको आर्थिक एेन