FAQs Complain Problems

७९/८०

नगरसभा सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

जलस्रोत / खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति दर्ता सम्बन्धी १५ दिने दावि विरोधको सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भुक्तानि कारोवार बन्द हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: