FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

७९/८०

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

व्यावसायिक कृषक, कृषक समुह , कृषि सहकारी र कृषि फर्महरुलाई उन्नत धान र मकै को विउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

छोटोसूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।