FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सव-ईन्जिनियरको छोटो सूची संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

छोटो सूची प्रकाशन गरिएको तथा अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

ट्याक्टर भाडामा लिने सम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: