FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भुक्तानि कारोवार बन्द हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

व्यावसायिक कृषक, कृषक समुह , कृषि सहकारी र कृषि फर्महरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटेलर वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा बर्षे फलफूलको विरुवा वितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

ईन्जीनियर र सव-ईन्जीनियरको विज्ञापन रद्द गरीएको सूचना ।