FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

दावि विरोध तथा उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सिप परिक्षणको लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

छोटो सुची प्रकाशन तथा लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।