FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सव-ईन्जिनियरको छोटो सूची संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

छोटो सूची प्रकाशन गरिएको तथा अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।