FAQs Complain Problems

दहताल

Read More

पञ्चपुरी-५, बावियाचौरको दृश्य

Read More

दहताल

Read More

नगरपालिका भवन

Read More

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

आ.व.२०८०/०८१ को सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।(२०८०/१०/५)

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
info@panchapurimun.gov.np
लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर छैटौँ
Email:
aashisban822@gmail.com

जानकारी

पदपुर्ती